Search by Title or ISSN:
 
The Editorial Staff who decide to use of this option will receive the SJIF Value within 7 days.

Register journal - (Free Service)
in a scored and prestigious database of scientific journals.
Manage journal - (Free Service)
This section allows you to place information about the journal, editors, and publisher, etc.

Full list of journals from database of SJIFactor.com. It contains currently over 24000 journals from all over the world.

A proof of being indexed in SJIF Journal Rank List.


 
Nauka i tehnologija


SJIF 2024:
8.177
Area: Multidisciplinary
Evaluated version: online
Previous evaluation SJIF
2023: 7.762
2022: 6.653
2021: 6.235
2020: 5.905
The journal is indexed in:
SJIFactor.com
Basic information  
Main title Nauka i tehnologija
ISSN 2303-5188 (E)
URL http://naukaitehnologija.iu-travnik.com/
Country  Bosnia and Herzegovina
Frequency Biannual
License Free for non-commercial use
Texts availability Free
Contact Details  
Editor-in-chief Prof. Dr. Mladen Radivojević
   Bosnia and Herzegovina
Publisher International University Travnik
 
Journal's description  
Internacionalni univerzitet Travnik od svog početka nastoji kontinuirano povećavati naučno-istraživačke aktivnosti i kvalitet istraživanja te broj i kvalitet naučno-istraživačkih radova, a među nastavnicima i saradnicima povećavati interesovanje za naučna istraživanja i broj objavljenih stručnih i naučnih radova u međunarodnim publikacijama (indeksiranim u CC i SCI). Zbog toga je 2013. godine pokrenut naučni časopis pod nazivom „Nauka i tehnologija“ koji okuplja radove akademika, univerzitetskih profesora, naučnika, privrednika, priznatih stručnjaka iz različitih oblasti i studenata, u aspektima njene strukture i sa ličnim pečatom pojedinačnih i kolektivnih dostignuća iz sedam oblasti.

Časopis pruža priliku autorima da prezentuju svoja naučna istraživanja i spoznaje s ciljem proširivanja postojećih znanja iz različitih oblasti, a posebno je važan za mlade autore koji se nalaze na početku karijere i žele steći naučnu i istraživačku afirmaciju kako u okviru domaće, tako i u okviru međunarodne naučne javnosti, jer imaju priliku objaviti svoje radove u indeksiranom časopisu koji okuplja radove akademika, profesora i stručnjaka iz oblasti ekonomije, prava, saobraćaja, informacijskih tehnologija, mašinstva, elektrotehnike, medija i ekologije.

Internacionalni univerzitet Travnik danas posjeduje naučno-istraživački kapacitet i definisanu naučnu aktivnost na području prirodnih, društvenih i tehničkih nauka koje kontinuirano nastoji unaprijediti i nastaviti institucionalnu brigu za kontinuiran proces stvaranja naučno-istraživačkih karijera sa mnogo većom naučnom produkcijom. Časopis „Nauka i tehnologija“ izlazi dva puta godišnje i pored naučnih i stručnih radova prihvata i pregledne radove kao i konferencijske radove.

Kroz časopis „Nauka i tehnologija“, u kojem se na znanstveni i profesionalni način raspravlja o problemima iz oblasti društvenih, umjetničkih i tehničkih nauka, čitatelji se upoznaju s idejama i ciljevima iz navedenih oblasti. 
 
Copyright © 2024 - SJIFactor.com except certain content provided by third parties.
Powered by  
 
Refund Policy | Privacy Policy | Terms of Use