Search by Title or ISSN:
 
The Editorial Staff who decide to use of this option will receive the SJIF Value within 7 days.

Register journal - (Free Service)
in a scored and prestigious database of scientific journals.
Manage journal - (Free Service)
This section allows you to place information about the journal, editors, and publisher, etc.

Full list of journals from database of SJIFactor.com. It contains currently over 23000 journals from all over the world.

A proof of being indexed in SJIF Journal Rank List.


 
ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA


SJIF 2022:
4.389
Area: Multidisciplinary
Evaluated version: online
Previous evaluation SJIF
2021: Not indexed
2020: Not indexed
2019: Not indexed
2018: Not indexed
The journal is indexed in:
SJIFactor.com
Basic information  
Main title ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA
Other title [English] RESEARCH AND INNOVATION
Abbreviated title
ISSN 2181-3507 (E)
URL http://ilmiytadqiqot.uz/
Country  Uzbekistan
Journal's character Scientific
Frequency Monthly
License Free for non-commercial use
Texts availability Free
Journal's description  
ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA jurnali har oyda bir marotaba elektron shaklda chop etiladigan xalqaro ilmiy jurnal hisoblanadi. Jurnalda barcha yosh izlanuvchilar, talabalar, magistrlar, professor o’qituvchilar va doktorantlar hamda o’rta ta’lim muassasalari hodimlari o’z ilmiy ishlarini chop qilishlari mumkin.
Jurnal faoliyatining asosiy maqsadi: Mamlakatimizdagi va dunyo mamlakatlaridagi ilmiy tadqiqotchilarni zamonaviy ilg‘or qarashlar bilan tanishtirish, ilmiy faoliyatlarini jonlantirish, ilmiy nufuzi va salohiyatini o‘stirish, turli innovatsion tadqiqotlarda ishtirok etishini kuchaytirish, tadqiqotlarning ilmiy-amaliy ahamiyatini yanada oshirish va ularni keng ommaga yetkazish.
RESEARCH AND EDUCATION jurnali 10 ga yaqin xalqaro bazalarda indekslanadi hamda quyidagi sohalarda maqolalar qabul qilinadi:

1. Filologiya fanlari
2. Pedagogika fanlari
3. Ijtimoiy-gumanitar fanlar
4. Aniq fanlar
5. Tabiiy fanlar
6. Iqtisod fanlari
7. Psixologiya fanlari
8. San’at va madaniyat fanlari
9. Tibbiyot fanlari
10. Texnika fanlari 
 
Copyright © 2022 - SJIFactor.com except certain content provided by third parties.
Powered by  
 
Refund Policy | Privacy Policy | Terms of Use