Search by Title or ISSN:
 
The Editorial Staff who decide to use of this option will receive the SJIF Value within 7 days.

Register journal - (Free Service)
in a scored and prestigious database of scientific journals.
Manage journal - (Free Service)
This section allows you to place information about the journal, editors, and publisher, etc.

Full list of journals from database of SJIFactor.com. It contains currently over 21000 journals from all over the world.

A proof of being indexed in SJIF Journal Rank List.


 
Türkoloji Dergisi


SJIF 2019:
Under evaluation
Area: Arts & Humanities
Evaluated version: online
Previous evaluation SJIF
2018: Not indexed
2017: Not indexed
2016: 5.929
2015: 5.47
The journal is indexed in:
SJIFactor.com
Basic information  
Main title Türkoloji Dergisi
ISSN 2602-4934 (E)
URL http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=12
Country  Turkey
Journal's character Scientific
Frequency Biannual
License Free for non-commercial use
Texts availability Free
Contact Details  
Editor-in-chief Dr. Erdogan Kul
  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
   Turkey
Publisher Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 06100 Sıhhiye / ANKARA
Journal's description  
Türkoloji Dergisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin bu periyodik sayılarına ek olarak özel sayıları da yayımlanabilir. Dergide, Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilimsel yöntem ve tekniklere göre hazırlanmış özgün araştırma ve inceleme yazılarına yer verilir.

Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Sempozyumlarda ya da kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinleri, daha önce yayımlanmamış ve derginin yayın ilkelerine uygun hâle getirilmiş olmak koşuluyla dergide yayımlanabilir. 
 
Copyright © 2019 - SJIFactor.com except certain content provided by third parties.
Powered by  
 
Refund Policy | Privacy Policy | Terms of Use