Search by Title or ISSN:
 
The Editorial Staff who decide to use of this option will receive the SJIF Value within 7 days.

Register journal - (Free Service)
in a scored and prestigious database of scientific journals.
Manage journal - (Free Service)
This section allows you to place information about the journal, editors, and publisher, etc.

Full list of journals from database of SJIFactor.com. It contains currently over 21000 journals from all over the world.

A proof of being indexed in SJIF Journal Rank List.


 
Viteška Kultura


SJIF 2018:
Under evaluation
Area: Social sciences
Evaluated version: print
Previous evaluation SJIF
2017: 6.035
2016: 6.004
2015: 5.628
2014: 2.246
The journal is indexed in:
SJIFactor.com
Basic information  
Main title Viteška Kultura
Other title [English] Chivalrous Culture
Abbreviated title
ISSN 2335-0067 (P)
URL http://templari.org.rs/izdavacka-delatnost/viteska-kultura/
Country  Serbia
Journal's character Scientific
Frequency Annual
License Free for non-commercial use
Texts availability Free
Contact Details  
Editor-in-chief PhD Ljubiša Despotović
  Editor in chief
   Serbia
Publisher Velili Priorat Srbija
  Zdravka Čelara 12, Belgrade, Serbia
Journal's description  
Časopis Viteška Kultura je posebno zainteresovan za onu vrstu radova koji će pojavu viteštva u društvu iztraživati iz antropoloških, etnoloških, socioloških, kulturoloških, komunikoloških ali i nužno istorijskih, politikoloških i pravnih dimenzija.

Časopis je potpuno otvoren za sve radove autora koji na seriozan i naučan način obrađuju ovako definisan tematski krug interesovanja. U radovima je neophodno stručno opservirati kulturnu, civilizacijsku i religijsko-konfesionalnu dimenziju odabrane teme, a naročito njenu političku i geopolitičku problematiku u sinhronijskoj i dijahronijskoj perspektivi, uz poseban naglasak na topose prožimanja ali i tačke sporenja i sukoba istorijskih aktera. Nećemo biti zatvoreni ni za radove koji se na seriozan način bave fenomenologijom i tradicijom drevnih i savremenih društava ezoterijskog karaktera koji kod nas najčešće dobijaju pogrešan tretman kao tajna društva.

Stoga časopis ujedno predstavlja i otvoren poziv autorima iz zemlje i inostranstva da svojim prilozima uzmu aktivno učešće u našem budućem zajedničkom radu. Svi radovi prolaziće sistem strogog recenziranja koji bi trebao da obezbedi visok kvalitet tekstova koji će se objavljivati. Nastojaćemo kao uredništvo da obezbedimo kontinuitet izlaženja časopisa u narednom periodu, što u našim prilikama predstavlja veoma zahtevan angažman. 
 
Copyright © 2019 - SJIFactor.com except certain content provided by third parties.
Powered by  
 
Refund Policy | Privacy Policy | Terms of Use